"Bureau A.M. Kramer organiseert en coördineert projecten,
geeft onder meer voorlichting en presentaties en werkt vanuit
de overtuiging dat je alleen iets tot stand kunt brengen in relatie
met anderen."
Annemiek Kramer

Voorbeelden uit ons portfolio zijn:

Wij luisteren graag naar uw idee en kijken dan vervolgens wat wij kunnen betekenen. Een paar voorbeelden zijn:'Handen' 2002, brons
Eja Siepman van den Berg

Onze opdrachtgevers komen vooral uit de sectoren arbeidsmarkt, onderwijs en welzijn.