"Bureau A.M. Kramer organiseert en co├Ârdineert projecten,
geeft onder meer voorlichting en presentaties en werkt vanuit
de overtuiging dat je alleen iets tot stand kunt brengen in relatie
met anderen."
Annemiek Kramer

Wat zijn onze drijfveren en inspiratie?

Ons logo is het oerteken van vuur, kenmerk van onze passie en doelgerichtheid. De waterdruppel als symbool voor de helderheid die noodzakelijk is om te komen tot wat de opdrachtgever en wijzelf voor ogen hebben. Wij zijn al ruim 20 jaar overtuigd dat deze drijfveren onlosmakelijk verbonden zijn bij het uitvoeren van activiteiten en projecten. Vanzelfsprekend in combinatie met de benodigde kennis en expertise.

Onze werkwijze

Een opdrachtgever heeft een idee en/of vraag met als doel deze te ontwikkelen tot een levensvatbare activiteit, traject of project. In de afgelopen jaren hebben wij op deze wijze veel activiteiten en projecten ontwikkeld ten behoeve van de uitvoering van een beleidsaanpak en de organisatie ervan, veelal gericht op mensen met een beperking en hoe bijvoorbeeld werkgevers hiermee om kunnen gaan. Wij helpen graag mee om initiatieven, onder meer richting scholing, zorg en arbeidsmarkt, te ontplooien. Om dat te bereiken is creativiteit, een hoog gehalte aan realisme, doorzettingsvermogen, vertrouwen en veelal een andere manier van denken dan gangbaar nodig.

Wij werken samen met bedrijven, overheid, jobcoachorganisaties, stichtingen, belangenorganisaties, onderwijs en zorginstellingen, etc. Onze inzet kan bijvoorbeeld zijn: